O smogu

Co to jest smog?

Smog to zjawisko atmosferyczne, które powstaje poprzez wymieszanie się mgły z różnego rodzaju szkodliwymi substancjami. Słowo “smog” to połączenie angielskich słów: “smoke”, czyli “dym” oraz “fog”, czyli “mgła”..

Smog to zjawisko atmosferyczne, które powstaje poprzez wymieszanie się mgły z różnego rodzaju szkodliwymi substancjami.

Smog jest więc formą mgły, która powstała w sposób nienaturalny w wyniku działań człowieka oraz określonych niesprzyjających okoliczności przyrody. Polska znajduje się w czołówce państw europejskich o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. 36 na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie leży w Polsce

Z czego składa się smog?

Nie byłoby smogu, gdyby nie cały wachlarz najróżniejszych szkodliwych substancji unoszących się w powietrzu. Wśród nich znaleźć można m.in.:

  • pyły zawieszone (mikroskopijne cząsteczki o nazwie PM 10 lub PM 2,5) z drobinkami sadzy itp.;
  • dwutlenek siarki (SO2) – jedna z głównych przyczyn powstawania kwaśnych deszczy;
  • tlenki azotu (NOx) – w tym dwutlenek azotu – są jedną z przyczyn powstawania dziury ozonowej czy smogu;
  • metale ciężkie (Hg – rtęć, Cd – kadm, Pb – ołów, Mn – mangan, Cr – chrom) – szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin;
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA – m.in. α-benzopiren) – substancje rakotwórcze i powodujące silne zatrucia;
  • dioksyny – trujące związki chemiczne, często odpowiedzialne za pojawienie się nowotworów czy bezpłodności.

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS”. http://home.agh.edu.pl/~szk/files/docs/niska_emisja.pdf

Źródła emisji pyłu PM10:


46%

Niska emisja


20%

Przemysł


12%

Rolnictwo


8%

Transport drogowy


7%

Energetyka


7%

Inne

Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dane za rok 2017)

Dlaczego powstaje smog?

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest tzw. niska emisja.
Powstaje w wyniku ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych, tzw. „kopciuchów". Są to urządzenia, które od 2018 roku nie powinny być sprzedawane, nadal jednak stanowią istotne źródło zanieczyszczeń powietrza.

Szacuje się, że obecnie jest ich wciąż około 3 milionów. W tego typu piecach spala się nie tylko odpady węglowe (muł i miał), ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. W związku z tym, iż wysokość emisji zanieczyszczeń unosi się na niskim poziomie, wprowadzane do powietrza substancje gromadzą się wokół miejsca powstania, trując zarówno palących w piecu, jak i sąsiadów.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest tzw. niska emisja. Powstaje w wyniku ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych...

Czytaj dalej