Dobre i złe praktyki

1

Korzystaj z niskoemisyjnych pieców i paliw. Na OLX znajdziesz paliwa takie jak: PELLET, oraz BRYKIET.

2

Unikaj palenia w kominku i spalania odpadów zielonych (ogniska). Lepiej skorzystaj z odpowiednich pojemników lub zbiórek.    

3

Zadbaj o energetyczną efektywność domu, pamiętaj o ociepleniu i szczelnych oknach.

4

Wymień kocioł na nowy, spełniający normy wymagane prawem. Możesz skorzystać z programu dofinansowania wymiany pieca lub termomodernizacji domu.

5

Jeśli używasz węgla stosuj tylko ten wysokiej jakości: o wartości energetycznej, co najmniej 26 MJ/kg, wilgoci mniejszej niż 12%, zawartości siarki nie więcej niż 0,8% i popiołu nie więcej niż 8%.

6

Jeżeli musisz opalać dom drewnem: wymień piec/kominek na zgodny z obowiązującymi normami, czyli emitujący poniżej 40 mg/m3, zainstaluj w kominie elektrofiltr, pal drewnem o wilgotności poniżej 15%.

7

Jak najczęściej korzystaj z komunikacji zbiorowej, roweru lub własnych nóg. Korzystaj z samochodu wspólnie z innymi osobami.

8

Rozmawiaj z sąsiadami, dziel się wiedzą, uświadamiaj o skali problemu.

9

Piętnuj złe nawyki- palenie śmieci i odpadów zielonych jest nielegalne i bardzo szkodliwe!

10

Sprawdzaj stan powietrza w aplikacjach takich jak Jakość powietrza w Polsce (aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska).

11

Podczas wysokich stężeń zanieczyszczeń: używaj odpylaczy (oczyszczaczy) powietrza, zakładaj maskę przeciwpyłową, nie wietrz mieszkania i staraj się unikać aktywności zewnętrznych. Bogatą ofertę OCZYSZCZACZY znajdziesz na OLX.

12

Zaproś do swojego domu rośliny wspierające oczyszczanie powietrza takie jak np. skrzydłokwiaty, sansevierie, zielistki czy paprocie. Szukaj ich na OLX TUTAJ.

Dobre i złe praktyki

Dobre praktyki

1

Korzystaj z niskoemisyjnych pieców i paliw. Na OLX znajdziesz paliwa takie jak: PELLET, oraz BRYKIET.

2

Unikaj palenia w kominku i spalania odpadów zielonych (ogniska). Lepiej skorzystaj z odpowiednich pojemników lub zbiórek.    

3

Zadbaj o energetyczną efektywność domu, pamiętaj o ociepleniu i szczelnych oknach.

4

Wymień kocioł na nowy, spełniający normy wymagane prawem. Możesz skorzystać z programu dofinansowania wymiany pieca lub termomodernizacji domu.

5

Jeśli używasz węgla stosuj tylko ten wysokiej jakości: o wartości energetycznej, co najmniej 26 MJ/kg, wilgoci mniejszej niż 12%, zawartości siarki nie więcej niż 0,8% i popiołu nie więcej niż 8%.

6

Jeżeli musisz opalać dom drewnem: wymień piec/kominek na zgodny z obowiązującymi normami, czyli emitujący poniżej 40 mg/m3, zainstaluj w kominie elektrofiltr, pal drewnem o wilgotności poniżej 15%.

7

Jak najczęściej korzystaj z komunikacji zbiorowej, roweru lub własnych nóg. Korzystaj z samochodu wspólnie z innymi osobami.

8

Rozmawiaj z sąsiadami, dziel się wiedzą, uświadamiaj o skali problemu.

9

Piętnuj złe nawyki- palenie śmieci i odpadów zielonych jest nielegalne i bardzo szkodliwe!

10

Sprawdzaj stan powietrza w aplikacjach takich jak Jakość powietrza w Polsce (aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska).

11

Podczas wysokich stężeń zanieczyszczeń: używaj odpylaczy (oczyszczaczy) powietrza, zakładaj maskę przeciwpyłową, nie wietrz mieszkania i staraj się unikać aktywności zewnętrznych. Bogatą ofertę OCZYSZCZACZY znajdziesz na OLX.

12

Zaproś do swojego domu rośliny wspierające oczyszczanie powietrza takie jak np. skrzydłokwiaty, sansevierie, zielistki czy paprocie. Szukaj ich na OLX TUTAJ.

Złe praktyki